Wymóg posiadania ubezpieczenia OC w postępowaniach przetargowych
piątek, 30 marca 2018
Bardzo często w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, stanowiących podstawową dokumentację prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w najczęściej stosowanym trybie, a mianowicie przetargu nieograniczonym, pojawia się warunek obowiązkowego posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej w postaci polisy ubezpieczeniowej, czyli umowy pomiędzy przedsiębiorcą a wyspecjalizowanym podmiotem zajmującym s...
Aktywny wypoczynek w wielkim mieście
wtorek, 27 marca 2018
W dzisiejszych trudnych czasach, bardzo popularny dla ludzi stał się aktywny wypoczynek. Ludziom zależy na oderwaniu się od rzeczywistości oraz na zapomnieniu o trudach życia codziennego. Co prawda nie pozwala to na fizyczny odpoczynek, ale jest to świetna możliwość podbudowania swojej psychiki. Ludzie mieszkający na wsi i w małych miejscowościach mają wiele możliwości takiego odpoczynku. Jest tam dużo przestrzeni i świeżego powietrza. Dzięki temu można tam wykonywać różne ćwiczenia oraz ...
Wybór palety barw odgrywa bardzo duże znaczenie
piątek, 23 marca 2018
Nierzadko nie zdajemy sobie sprawy, jak dobór właściwej palety kolorów, które użyjemy w przypadku elewacji czy też wewnątrz naszego domu czy też mieszkania, ma wpływ na swoisty całokształt. Oczywiście należy go sprecyzować uwzględniając kilka bardzo ważnych czynników, nie tylko odcieni które pozwolą nam zachować ciekawą koncepcję, lecz przede wszystkim wpływających korzystnie, na działanie czy też odbieranie takiego miejsca. Optymalnie dobrana paleta barw, ...