Ekologiczny dom – pompa ciepła, rekuperacja, panele fotowoltaiczne – czy to się opłaca?

Bardzo często koszty dotyczące ogrzewania domu pochłaniają dużą część budżetu gospodarstw domowych. Jak wskazują dane statystyczne około 2/3 środków przeznaczonych na eksploatację domu wykorzystuje się właśnie w celu zapewnienia ciepła. Poza wysokimi kosztami finansowymi problemy może być także emisja szkodliwych substancji. Gazy cieplarniane, a w szczególności dwutlenek węgla powodują nie tylko smog, duszące powietrze, lecz także zwiększają dziurę ozonową. Na szczęście nowoczesne rozwiązania pozwalają na ekologiczne, a jednocześnie energooszczędne instalacje grzewcze. Dzięki nim można nie tylko zaoszczędzić wiele środków finansowych, lecz także nie oddziaływać negatywnie na środowisko naturalne.

 

Który system grzewczy jest ekologiczny?

Istotną kwestią jest wybór właściwego systemu grzewczego. Jak się okazuje znacznie bardziej efektywne ekonomicznie, jest ogrzewanie podłogowe. Jego zastosowanie pozwala na redukcję nawet połowy kosztów w porównaniu do tradycyjnego ogrzewania opartego na grzejnikach. Co więcej, każdy dom można ogrzewać nie wykorzystując paliw stałych. Jest to możliwe wówczas, kiedy zastosuje się pompy ciepła. Tego typu urządzenia wykorzystują zasoby ciepła z naturalnych źródeł, takich jak grunt, woda, powietrze. Są one coraz bardziej popularne w całej Polsce. Ponadto nieustannie wzrasta ilość nowych instalacji tego typu w gospodarstwach domowych.

 

Jaki jest koszt instalacji ekologicznego systemu ogrzewania?

Przed podjęciem decyzji o montażu pompy ciepła warto brać pod uwagę także efektywność kosztową. Niektórzy patrzą na pompy ciepła z dużym dystansem ze względu na ich wysoki koszt zakupu. Może on sięgać nawet 3000zł więcej aniżeli koszt tradycyjnego kotła grzewczego. Jednakże pompa ciepła nie jest jednorazowym wydatkiem lecz inwestycją. Dlatego też warto rozpatrywać jej zakup z perspektywy czasu. Wysokie koszty ponosi się na początku – na zakup pompy. Sytuacja jest zatem zupełnie inna niż w przypadku tradycyjnych kotłów, gdzie konieczne jest wyłożenie środków finansowych nie tylko na zakup kotła, lecz także na zakup paliw stałych. Co więcej, instalacja pompy cieplnej i jest w stanie produkować około 4 i pół raza więcej ciepła w porównaniu do ilości energii elektrycznej, którą pobiera. Co więcej, koszty związane z eksploatacją pomp ciepła można znacznie zredukować w przypadku, kiedy zostaną one połączone wraz z ogrzewaniem podłogowym. Dzięki temu zachodzi znacznie efektywniejsza dystrybucja ciepła, bez konieczności zastosowania wysokiej ilości energii grzewczej.