Istnieje kilka najważniejszych funkcji aparatu, które należy jako te podstawowe wziąć pod uwagę. Przede wszystkim zacznijmy od zoomu optycznego. Obiekty­wy będą miały prawdopo­dobnie zoom optyczny od czterech do dwunastu. Jeżeli potrzebu­jemy wielkich zbliżeń, zoom dziesięciokrotny powinien się przydać. Osobiście wystarcza nam zoom pięciokrotny, poza tym obiekty­wy z mniejszym zoomem są często jaśniejsze. Następnym kryterium branym pod uwagę jest jasność. Jest bardzo istotna i flesz z aparatu strzela właśnie  dlatego, że brakuje jasności.

Im mniej światła, tym gorzej dla zdjęcia i aparat musi sobie radzić na inne sposoby. Jasny obiektyw wpuszcza więcej światła, co nieco ułatwia zadanie. O tym, ile światła dostanie się do obiektywu, decyduje przysłona, czyli otwór, który wpuszcza to światło. Nas interesuje, jaki największy otwór może nam zapewnić aparat. Tutaj im mniejszy nume­rek, tym lepiej. Przykładowo obiektyw z przysłoną o numerze dwa jest bardzo jasny i wpuści dużo światła. Za to obiektyw z przysłoną pięć będzie potrzebował dużo lepszych warunków, jeżeli chcemy robić zdjęcia w pomieszczeniach bez lampy błyskowej, to przysłona rzędu od dwóch do trzech jednostek jest prawie niezbędna.